Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změny organizační kultury v CK Novalja 

    Tesařová, Jaroslava
    Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené ...
  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Heinischová, Kateřina
    Diplomová práce se zaměřuje na organizační kulturu a její vliv na efektivnost fungování vybraného podniku. V rámci analýzy současné organizační kultury budou identifikovány konkrétní nedostatky a navrhnuta opatření pro ...