Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro testování souborů náhodných čísel 

    Lipták, Juraj
    Tato práce se zabývá možností modelování stochastických procesů. Prvky systému se zdrojem náhodnosti lze v některých případech reprezentovat pomocí rozdělení pravděpodobnosti. Čtenář bude obeznámen s metodami statistické ...
  • Network Traffic Simulation and Generation 

    Matoušek, Jiří
    S rozvojem počítačových sítí umožnujících přenosy dat rychlostí 10 Gb/s a vyšší roste také potřeba vývoje nových síťových zařízení schopných pracovat na takovýchto rychlostech. Nově vyvinutá síťová zařízení je třeba před ...