Now showing items 1-4 of 4

 • LABORARTORY BRNO 

  Dvořák, Dalibor
  zadáním této bakalářské práce bylo narhnout galerii současné architektury a designu. základní koncepčním přístupem se staly výhledové osy. v jejich půsečíku je umístěna výšková stavba která je doplněna horizontalním objemem, ...
 • Ochrana společensky významných objektů jako měkkých cílů s využitím modelu evakuace 

  Dobiášová, Lucie
  Práce se zabývá problematikou ochrany budovy Hlavního nádraží Praha jako měkkého cíle, a běžným provozem v dané prostoru za využití modelu evakuace s důrazem na problematiku bezbariérovosti. Mapování objektu bylo provedeno ...
 • Samočinné monitorování pohybu osob za účelem stanovení a vyhodnocení variant opatření vedoucích k energetickým úsporám 

  Malinowski, Radim
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zařízení, které bude schopno monitorovat a zaznamenávat pohyb osob v určitém prostoru budovy za účelem pozdějšího vyhodnocení její energetické efektivity. Součástí této práce je ...
 • Vertikálne farmy 

  Kesanová, Michaela (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  We perceive more intensively that forms of our settlement as well as our livelihood methods are functionally incompatible with the limited natural resources of planet Earth. The concept of vertical farms offers new insights ...