Now showing items 1-2 of 2

  • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

    Macečková, Eliška
    Území se nachází na severním okraji města Brna v městské části Řečkovice a Mokrá Hora a je situováno v rozvojových disponibilních plochách města v klínu mezi stávající zástavbou. Na jih od území leží areál bývalých vojenských ...
  • Územní studie „Zbrojovka“ 

    Bílek, František
    Záměrem této diplomové práce je revitalizace bývalého areálu Zbrojovky Brno. Tento areál je v územním plánu klasifikován jako „brownfield“. Areál má velice výhodnou polohu v rámci Brna Nachází se v centrální části Brna a ...