Now showing items 1-15 of 15

 • Adaptive control of public lighting 

  Janiga, Peter; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Public lighting is a specific type of lighting system, which various requirements. It is a lighting system which is subject to many influences. Some impacts are changing very rapidly but a lighting system is designed for ...
 • Comprehensive Approach to Public Lighting 

  Žák, Petr; Švecová, Simona (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Public lighting as well as every technical infrastructure has got its own lifetime, so the periodic renovation is needed. Public lighting in the Czech Republic was built during the 70´s of the last century and regular ...
 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost projektu realizovaného obcí 

  Vik, Vladimir
  Tato diplomová práce je věnována oblasti veřejného osvětlení a jeho přímým dopadům na finanční hospodaření obce. V rámci této analýzy byly popsány základní způsoby a možnosti řízení, kterými obec disponuje v oblasti správy ...
 • Energetická a provozní optimalizace systému veřejného osvětlení 

  Houdek, Michal
  Cílem této diplomové práce je pojednání o možnostech energetických úspor při optimalizaci provozu veřejného osvětlení. Pochopení a uvedení do problematiky provozu veřejného osvětlení se věnuje první část práce. Zde se ...
 • Energy Performance of Public Lighting 

  Gašparovský, Dionýz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  After energy performance of lighting in buildings assessed in the proces of energy certification was put to life few years ago, the focus is now on energy performance of public lighting. As required by the mandate of the ...
 • III/4465 Horka nad Moravou, úsek: ul. Náměstí osvobození 

  Jelínková, Eva
  Náplní bakalářské práce je úprava křižovatky ulic Náměstí osvobození, P.Bezruče a 1.máje v obci Horka nad Moravou. Práce obsahuje úpravu zpevněných ploch a zklidnění silnice III/4465 v prostoru ulice Náměstí osvobození. ...
 • Influence of the calculation grid density to the resulting photometric parameters of public lighting 

  Lipnický, Lukáš; Gašparovský, Dionýz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Calculation and measurement of performance parameters of public lighting are performed in a grid of points defined by the CIE publication 140 [1] and European standard EN 13201-3.[2] Calculation grid defined in these ...
 • Mobile Illuminance Measurement of Road Lighting 

  Novotný, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Paper deals with technical solution of mobile measurement of public lighting project. Each part of the measuring device is well described. Various kinds of measured and gathered data are listed as well as the way of their ...
 • Návrh veřejného osvětlení obce 

  Schittenhelm, Dominik
  Táto diplomová práca je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť sa zaoberá teóriou svetelnej techniky a verejného osvetlenia. Druhá časť je zameraná na skúmanie súčasného stavu v obci Bezděkov. V ďalšej časti je návrh ...
 • Osvětlení a osvětlovací systémy pro nezávislé aplikace 

  Čejka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení a osvětlovacích systémů pro nezávislé aplikace. Tyto systémy jsou nezávislé na připojení k elektrické síti a jsou napájeny z baterií a akumulátorů s možností dobíjení ...
 • Řešení dopravy v centru Havlíčkova Brodu 

  Tobek, Miroslav
  Náplní práce je řešení dopravy v centru města Havlíčkův Brod. Zejména se jedná o úpravu pozemní komunikace II/150, která spočívá ve změně organizace dopravy v ulicích Dolní, Žižkova a Na Ostrově ze stávajícího obousměrného ...
 • Stanovení spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá analýzou soustav veřejného osvětlení z hlediska typů světelných zdrojů a svítidel v nich používaných. Zaměřuje se na zvláštnosti v osvětlovacích soustavách jako je osvětlení přechodů pro chodce nebo dekorativní ...
 • Úprava autobusového nádraží v Moravské Třebové 

  Beneš, Petr
  Náplní bakalářské práce je úprava stávajícího autobusového nádraží včetně dnes neurčitých zpevněných ploch určených pro živelné parkování v jeho okolí. Práce obsahuje úpravy komunikací pro pěší provoz, které zvyšují jejich ...
 • Výstavba sítí technického vybavení v obci 

  Hrachovinová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vedením inženýrských sítí v urbanizovaném území, zejména sítěmi 3. a 4. kategorie. V teoretické části je provedena rešerše druhů, způsobů, zásad vedení i přípojek a materiály inženýrských sítí. ...
 • Zpětný výpočet křivek svítivosti svítidel určených pro osvětlování komunikací 

  Knápková, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá zpětným výpočtem křivek svítivosti pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13201. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní požadavky a postupy pro ...