Now showing items 1-6 of 6

 • Assistance and Information System for Blind People 

  Hnilica, David
  Tato práce řeší problém implementace asistenčního systému pro podporu zrakově postižených osob v prostředcích hromadné dopravy. Jelikož se jedná pouze o část většího celku (projektu RAMPE), není v této práci pokryta celá ...
 • Koncepční návrh zařízení pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy na trolejová vedení 

  Rohánek, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá problémem námrazy na trakčním vedení. V práci jsou zevrubně popsány a zhodnoceny relevantní patenty a existující komerčně dostupné systémy pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy. Na ...
 • Parkování P+R v Brně 

  Janyška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá organizací parkování ve městě Brně se zaměřením na záchytná parkoviště typu Park and Ride. Teoretická část obsahuje informace o brněnské infrastruktuře a o integrované a multimodální dopravě. ...
 • Řešení nových zastávek MHD v oblasti ulic Kounicovy a Veveří v Brně 

  Odstrčilová, Anna
  Diplomová práce řeší vybudování nových zastávek městské hromadné dopravy a přeložení vedení tramvajové trati s navazující novou organizací dopravy v oblasti ulic Veveří, Šumavská, Kounicova a Nerudova v Brně. Hlavním cílem ...
 • Územní studie aktuálního rozvojového území města Kroměříže 

  Sysel, Jakub
  Diplomová práce řeší studii nové zástavby aktuálního rozvojového území města Kroměříže v jeho severovýchodní části za psychiatrickou léčebnou mezi ulicemi Lutopeckou a Havlíčkovou. Toto území propojuje místní část Terezov ...
 • Vlakové sedadlo budoucnosti 

  Torčík, Václav
  Předmětem této bakalářské práce je sedadlo pro studenty ve veřejném dopravním prostředku. Jejím cílem je vytvoření konstrukčního návrhu dle zadaných parametrů. K tomuto účelu bylo vypracováno dotazníkové šetření. Byla ...