Now showing items 1-1 of 1

  • Statická analýza obloukové mostní konstrukce 

    Farkasová, Zuzana
    Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet obloukové mostní konstrukce o dvou polích s mostovkou zavěšenou na táhlech. Mým úkolem bylo sestavení výpočtového modelu mostní konstrukce, provedení výpočtu zatížení a ...