Now showing items 1-5 of 5

 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Kavan, Pavel
  Bakalářská práce se ve svém úvodu věnuje zobrazovacím a diagnostickým technikám na bázi magnetické rezonance. Nukleární magnetická rezonance patří v dnešní době k uznávaným metodám zkoumání molekul nejrůznějších látek. ...
 • Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat 

  Filipová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging). Je popsán základní princip magnetické rezonance a pulzní sekvence. Práce se věnuje metodě DCE, hlavně popisu postupu ...
 • Kvantifikace T1 pro preklinické MRI 

  Dvořáková, Lenka
  Kvantifikace T1 mapy myokardu je důležité pro diagnostiku myokardické fibrózy. Kardiální magnetická rezonance malých zvířat je obtížná z důvodu vysoké srdeční a respirační frekvence. Pulsní sekvence navržené v této práci ...
 • Měření relaxací gelových struktur technikami magnetické rezonance 

  Jehličková, Lenka
  Cílem bakalářské práce je změření relaxací gelových struktur technikami magnetické rezonance. V první části je podrobně popsána teorie potřebná k následnému měření. Je zde vysvětlen základní fyzikální princip NMR, zavedeny ...
 • Měření relaxačních konstant technikami magnetické rezonance 

  Kořínek, Radim
  Bakalářská práce se zabývá principem nukleární magnetické rezonance a měřením relaxačních konstant. V teoretické části jsou uvedeny všechny základní metody měření (SE-spinové echo, GE -gradientní echo, SR-saturation recovery ...