Now showing items 1-1 of 1

  • Použití termovizní kamery v měřicí technice. 

    Jakl, Oldřich
    Tato práce je zaměřená na použití termovizní kamery u metod aktivní termografie. V první části práce je seznámení s pasivní a aktivní termografií a se čtyřmi základními metodami aktivní termografie. Jsou to metody: metoda ...