Now showing items 1-2 of 2

  • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

    Fojtík, Tomáš
    Tématem bakalářská práce je návrh a realizace systému pro měření nasycení krve kyslíkem a měření tepové frekvence. Pro snímání je využita vlastnoručně vyrobená optická sonda a zesilovač vyrobený na univerzálním plošném ...
  • Testování okysličenosti krve pro piloty 

    Kvasnička, Pavel
    Práce se zabývá studiem měření okysličenosti krve u pilotů, které je založeno na neinvazivní metodě pulsní oxymetrie. Tato metoda využívá selektivní absorpce záření oxyhemoglobinem a redukovaným hemoglobinem ve spektru ...