Now showing items 1-14 of 14

 • Audio zesilovač 2.1 ve třídě D pro laboratorní výuku 

  Děcká, Klára
  Práce se zabývá návrhem zapojení a konstrukcí audio zesilovače ve třídě D s pulsně šířkovou modulací. Výsledné zapojení je tvořeno ochranou napájení, aktivní výhybkou a samotným koncovým zesilovacím stupněm. Zesilovač je ...
 • Audio zesilovač s modulací PWM pro laboratorní výuku 

  Holub, Josef
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem podstatných částí zesilovače pracujícího ve třídě D. Popisuje principy a vztahy mezi jednotlivými bloky. V druhé části se věnuje návrhu blokového zapojení spínaného zesilovače pro ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje se superkapacitory 

  Fridrich, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací DC/DC měniče se superkondenzátory, který pracuje s vstupním napětím 36 V ze zdroje napájení, následně ukládá energii do superkondenzátorů s maximálním napětím 5,6 V a dále zvyšuje napětí ...
 • Digitální nízkofrekvenční zesilovač s univerzálními vstupy 

  Svadbík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního nízkofrekvenčního zesilovače s univerzálními vstupy. V první části práce jsou popsány modulace a audio formáty používané v nízkofrekvenční elektronice. V práci je navrženo ...
 • Jednofázový střídač s výstupními parametry 230 V / 50 Hz / 100 VA 

  Smolák, Martin
  Cílem této diplomové práce byla optimalizace silových a řídicích obvodů střídače, který byl vyvinutý na UVEE. V této práci je popsán princip funkce a obvodové realizace jednofázového střídače. V práci jsou odvozeny různé ...
 • Návrh a konstrukce modelu automatické galvanizační linky 

  Vondruš, Jiří
  Práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu linky pro galvanické pokovení. První část je zaměřena na sestavení vhodného technologického postupu pro pokovení a rozložení pracovních van. Dále se zabývá návrhem mechanické ...
 • Návrh a konstrukce spínaného audio koncového zesilovače 

  Svadbík, Vít
  Práce popisuje návrh nízkofrekvenčního zesilovače, pracujícího ve spínaném režimu. V první části jsou uvedeny základní principy koncových audio zesilovačů spínané koncepce. Je zde popsáno rozdělení do tříd podle použité ...
 • Návrh audio výkonového zesilovače třídy D pro domácí použití 

  Raba, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a kompletní konstrukcí audio výkonového zesilovače 2x100W ve třídě D. Součástí návrhu je aktivní korekční předzesilovač, napájecí jednotka a indikátor vybuzení zesilovače. Výkonový ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí sběrnice USB 

  Staněk, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace napěťového zdroje řízeného a napájeného pomocí sběrnice USB. V této práci bude uveden nejen samotný návrh a realizace projektu, ale také postup uskutečněný při výrobě zařízení ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB 

  Sedláček, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného zdroje. Zdroj je napájený a řízený pomocí USB sběrnice osobního počítače. Požadované výstupní parametry zadává uživatel v počítačové aplikaci. Teoretická ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB 

  Pavlíček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací napěťového zdroje, který je napájený a řízený pomocí sběrnice USB. V teoretické části je popsán princip komunikace na sběrnici USB a popsány ovladače, které tuto komunikaci ...
 • Řízení laboratorního zdroje 

  Hauer, Petr
  Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zdroje ovládaného mikroprocesorem a počítačem pomocí USB rozhraní. V teoretické části práce je popsána USB sběrnice i způsob její implementace do mikroprocesoru. ...
 • Řízený zdroj optického záření 

  Pazderský, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navržení a realizace počítačem řízeného optického zdroje záření. V teoretické části jsou popsány fotometrické, radiometrické veličiny, použité součásti jako je LED dioda, mikrokontrolér a používané ...
 • Zvyšující měnič pro napájení mobilních zařízení 

  Gabriel, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s možnostmi konstrukce a užití spínaných zdrojů. Hlavní důraz je kladen na popis různých typů měničů. V práci jsou popsány možnosti návrhu zdroje a dimenzování jeho součástí. Práce ...