Now showing items 1-9 of 9

 • Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby 

  Studený, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technicko – ekonomickou studií, která porovnává investiční, provozní a celkové náklady zpracovaných variant odkanalizování rozšiřující se zástavby s ohledem na proměnný počet uvážených nemovitostí ...
 • Posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu 

  Bakrlík, Marek
  Předmětem diplomové práce je posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu. Vodovodní sítě se nachází ve vodovodním sdružení Babicko, v bývalém okresu Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Cílem práce je ...
 • Posouzení kapacity čerpací stanice hydraulického okruhu laboratoře 

  Fajt, Mojmír
  Tato práce zajištuje podklady pro plánovanou rekonstrukci čerpací stanice jednoho z hydraulických okruhů laboratoře B112 Ústavu vodních staveb. Tyto podklady zahrnují přesné zaměření, zaznamenané v rámci výkresové dokumentace, ...
 • Studie odkanalizování obce Nasavrky 

  Sedláček, Ondřej
  Autor diplomové práce předkládá studii variant řešení odvádění splaškových vod v obci Nasavrky. Na základě místního šetření provádí návrh gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace pro zájmové území. Zabývá se problematikou ...
 • Studie odkanalizování obce Prasklice 

  Gembalová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu odkanalizování a návrhem opatření pro možnosti likvidace odpadních vod v obci Prasklice. Předkládá návrh tří variant pro zlepšení stavu odkanalizování a vyřešení ...
 • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

  Krupicová, Simona
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...
 • Studie variant odkanalizování obce Kamenný Malíkov 

  Rőssová, Markéta
  Diplomová práce je zaměřená na možnosti odkanalizování odpadních vod a jejich následnou likvidací v obci Kamenný Malíkov. Cílem diplomové práce je zpracování variantních řešení odkanalizování obce Kamenný Malíkov. Dále je ...
 • Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů. 

  Hejný, Radek
  Cílem diplomové práce ‚‚Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů‘‘ je zhodnotit schopnost stávající čerpací stanice Hněvkovice dostatečně ...
 • Variantní řešení odkanalizování obce Dětkovice 

  Vrána, Radek
  Cílem této diplomové práce je vypracování studie variantního řešení odkanalizování obce Dětkovice. První část pojednává o důvodech této práce a zájmové lokalitě. V další části se práce zabývá popisem stávajícího stavu a ...