Now showing items 1-2 of 2

  • Lisování prolisů v austenitickém nerezavějícím plechu 

    Rudolf, Bronislav
    Práce řeší návrh prolisů v plechu pro teplosměnné solární panely. Jsou vybrány dva tvary prolisů – jehlancový a podélný tvar. Je zhodnocena jejich možná výroba a popsána vybraná metoda výroby GUÉRIN. Pro výrobu je zvolen ...
  • Řešení jednoúčelového postupového nástroje 

    Křivánková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, ...