Now showing items 1-7 of 7

 • 

  Lyčka, Lukáš
  Užití lokálně podepřených desek ve výstavbě je v nynější době rozšířeno v mnoha zemích díky svým ekonomickým a funkčním výhodám. Přes svůj jednoduchý vzhled, je chování lokálně podepřených desek v ohybu a smyku značně ...
 • Návrh betonových konstrukcí vyztužených nekovovou FRP výztuží 

  Golisová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených nekovovou FRP výztuží se zaměřením na řešení únosnosti v protlačení. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část začíná s ...
 • Nosná konstrukce nemocničního pavilonu 

  Hůrka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou ...
 • Vybraný konstrukční detail železobetonového skeletu 

  Teplý, Jakub
  Bakalářská práce řeší a srovnává návrh smykové výztuže na protlačení sloupu lokálně podepřené desky dle 3 různých hledisek (ČSN EN 1992-1-1, ČSN 73 1201, MC 2010). V této práci jsou tyto metodiky rozebrány a vzájemně ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Bártová, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. V teoretické části se zaměřuje zejména na problematiku protlačení lokálně podepřené desky dle přístupů a směrnic ACI, fib Bulletin, CSA ...
 • Zesílení železobetonové konstrukce pro ocelovou nástavbu 

  Tůma, Pavel
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávající železobetonové konstrukce, která je přitížena novou ocelovou nadstavbou se zděným pláštěm. Potřebné zesílení konstrukce je řešeno pomocí uhlíkových lamel. Pro výpočet vnitřních ...
 • Železobetonový monolitický rám 

  Duda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické konstrukce obchodního domu – rámu. Respektivě návrhem a posouzením jednotlivých nosných prvků tohoto rámu na mezní stavy únosnosti. ...