Now showing items 1-3 of 3

 • Hra s ovládáním pomocí očí a výrazů obličeje 

  Vaňhara, Jaromír
  Tato bakalářká práce ukazuje jeden z možných způsobů ovládání počítače pomocí očí. Je zde představen způsob detekce oblasti očí pomocí mrknutí, dále detekce duhovky pomocí Houghovy transformace a také jednoduchá metoda k ...
 • Pupilometrie aplikovaná během měření defokusační křivky 

  Musilová, Kateřina
  Cílem této práce je návrh algoritmu, který provede detekci pupily z videa. V diplomové práci jsou také popsány teoretické znalosti potřebné ke správné detekci pupily. Detekce je provedena na 24 videích, které jsou převedeny ...
 • Určení směru pohledu 

  Bastl, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou sledování oka a určování směru a místa pohledu. Je uveden přehled metod pro určování směru pohledu. Pro vlastní realizaci je vybrána a navržena metoda přímého zjišťování směru pohledu ...