Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza procesů logistiky ve zvolené firmě za účelem optimalizace informačního systému 

  Topič, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření informačního systému o plánování rozvozových linek v konkrétní firmě. V první částí práce jsou popsána teoretická východiska práce, nutná k pochopení problematiky probírané v této ...
 • Ekonomické hodnocení nákupní funkce organizace 

  Pančochářová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na provedení analýzy nákupního procesu ve společnosti GYMBOOM s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní charakteristiku nákupního procesu. Tato práce analyzuje současný stav nákupního ...
 • Elektronický obchod dumelektra.cz 

  Grochál, Petr
  Práce se zabývá myšlenkou podnikání na internetu. V této souvislosti jsou v práci uvedeny možnosti jakým způsobem je možné zprovoznit elektronický obchod. Dále je zde zde popis jednoho takového fungujícího obchodu, který ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku nákupem konkrétní společností. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické části ...
 • Model e-aukce pro firmu 

  Gazdíková, Pavla
  Diplomová práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti interního internetového nákupu a e-aukcí. Druhá část práce je tvořena analýzou současného stavu ve firmě. Ve třetí, stěžejní části, je předložen ...
 • Možnosti vypořádání vlastnických vztahů u stavby na cizím pozemku dle současných právních předpisů. 

  Obůrka, Daniel
  Diplomová práce popisuje prostředí bývalé nouzové kolonie Kamenná čtvrt´. Poukazuje na některé místní problémy, mezi které také patří stavba na cizím pozemku. Zjišťuje možnosti právních vztahů mezi vlastníkem rodinného ...
 • Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem 

  Lemon, David
  Tato diplomová práce na téma Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem se zabývá srovnáním variant investování a výběrem optimální varianty s návrhem změn v bankou již nabízeném hypotečním úvěru. ...
 • Návrh internetové komunikační kampaně 

  Petyrková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je problematika úspěšnosti internetové prezentace malé firmy a její komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Zabývá se různými možnostmi propagace firmy na internetu a zavedením ...
 • Návrh optimalizace skladových zásob 

  David, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací skladu pro elektromontérskou společnost. To zahrnuje určení optimálních objednacích množství, skladovacích zásob, logistických cest a vyčíslení potencionální úspory.
 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických a právnických osob 

  Fričová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pořizovaní a odpisování dlouhodobého majetku jako nástroje daňové optimalizace ve firmě ABC, s.r.o., a to z pohledu zákona o daních z příjmů. Po analýze situace ve firmě následuje ...
 • Prodej podniku z právního, daňového a účetního pohledu 

  Rada, Michal
  Diplomová práce řeší komplexně prodej a koupi malého zemědělského podniku v období od února 2006 do června 2007. Průběh, včetně závěrečného vyhodnocení celého procesu prodeje podniku, je u prodávajícího i kupujícího řešen ...
 • Projekt hodnocení strategie nákupu vybrané komodity 

  Machalová Cebáková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá projektem hodnocení výběru dodavatele pro nákup vybrané komodity. V teoretické části jsou popsány obecné metodiky hodnocení a výběru dodavatele. Jsou zde i informace o výrobním procesu a nákupu ...
 • Projekt změn v řízení nákupního procesu 

  Doušková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá nákupním procesem obchodu na síti v rámci jeho informačního systému. Práce se detailněji zaměřuje na jednotlivé nákupní činnosti, které v nákupním procesu probíhají. Cílem rozboru těchto činností ...
 • Přiřazení vztahu zákaznických obalů ke spotřebě 

  Krečová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá materiálovým tokem, a to konkrétně zákaznickým obalovým materiálem. Teoretická část představuje základní logistické pojmy. Analytická část se zaměřuje na současný stav nakupování a použití ve ...
 • Racionalizace nákupní logistiky ve firmě Elektro Sychra s. r. o. 

  Šedaj, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je racionalizace nákupní logistiky elektroinstalační firmy Elektro Sychra s.r.o. Práce je rozdělěna na tři části, a to teoretickou, analýzu a návrh řešení. První část je zaměřena na teorii ...
 • Rozvoj obchodních aktivit z hlediska prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou 

  Kratochvíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti JPL kovo s.r.o., se zaměřením na posílení současné pozice na trhu se strojním zařízením. Teoretická část shrnuje poznatky z oblastí managementu, ...
 • Řízení materiálu a zásob ve stavebním podniku 

  Kladivová, Tereza
  Práce se zabývá řízením materiálu a zásob ve stavebním podniku. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována pomocí rešerší odborných publikací a norem. Přibližuje poznatky z oblasti nákupu, ...
 • Řízení nákupní strategie ve vybraném podniku 

  Sipos, Hajnalka
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiou riadenia nákupnej stratégie v konkrétnom obchodnom podniku. Jedná sa o internetový obchod predávajúci tovar finálnemu zákazníkovi. Predmetom práce je skúmanie nákupných procesov s prvotným ...