Now showing items 1-1 of 1

  • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

    Poláček, Tomáš
    Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. ...