Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech 

    Macháček, Jiří
    V této diplomové práci je popsán a analyzován proces strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech. S pomocí teoretických poznatků z literatury a dle analýzy současného stavu strategie řízení nákupu v nadnárodní ...