Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh řízení logistiky opatřování ve výrobní společnosti 

  Zouhar, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání logistických procesů ve vybrané společnosti, kterou je ITAB Shop Concept CZ, a.s. Na základě provedených analýz současného stavu jsou zpracovány návrhy na možná zlepšení těchto procesů ...
 • Podnikový nákup ve stavebnictví 

  Hrebačka, Lukáš
  Předložená práce se zabývá podnikovým nákupem ve stavebnictví. Pozůstává z dvou částí. V první části se zaměříme na teorii nákupu, rozebereme si jednotlivé kroky řízení nákupu v podniku a řízení zásob. Také přiblížíme ...
 • Projekt změn v řízení nákupního procesu 

  Doušková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá nákupním procesem obchodu na síti v rámci jeho informačního systému. Práce se detailněji zaměřuje na jednotlivé nákupní činnosti, které v nákupním procesu probíhají. Cílem rozboru těchto činností ...
 • Řízení nákupní strategie ve vybraném podniku 

  Sipos, Hajnalka
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiou riadenia nákupnej stratégie v konkrétnom obchodnom podniku. Jedná sa o internetový obchod predávajúci tovar finálnemu zákazníkovi. Predmetom práce je skúmanie nákupných procesov s prvotným ...
 • Řízení podnikového nákupu ve stavební firmě 

  Paulišová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení podnikového nákupu ve stavebních podni-cích. V teoretické části je definován pojem podnikový nákup a je popsán průběh řízení podnikového nákupu. Jsou popsány některé modely ...
 • Studie nákupní činnosti v obchodní organizaci 

  Saleh, Adnan
  Zaměřením téhle bakalářské práce je studie nákupní činnosti v obchodní organizaci. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nutné k pochopení dané problematiky. Analytická část se věnuje analýze dodavatelsko-o ...
 • Studie nákupní strategie podniku 

  Fargašová, Dominika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu nákupní strategie firmy vedoucí k identifikaci prostorů pro zlepšení nákupu firmy. Cílem práce je návrh nové strategie nákupu se zaměřením na zakázky. Na základě analýzy ...
 • Studie optimalizace řízení logistiky opatřování v podniku Výtahy s. r. o. 

  Franěk, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace řízení nákupu v podniku. Ta spočívá v návrhu vytvoření jednotného oddělení nákupu v podnikové struktuře, jeho organizace a fungování. Postupně teoreticky popisuje ...
 • Studie řízení nákupu ve výrobní společnosti 

  Řeháková, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu řízení nákupu ve firmě Iveco Czech Republic, a.s. a identifikace oblastí v nákupních procesech této firmy, v rámci kterých lze zvýšit výkonnost nákupu. Cílem této ...
 • Využití elektronických aukcí ve stavebnictví se zaměřením na soukromý sektor 

  Dosedělová, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na elektronické reverzní aukce a jejich použití ve stavebních firmách. V teoretické části práce jsou definovány pojmy podnikový nákup a aukce a je zde popsán průběh elektronické aukce. ...