Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů 

  Losart, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný ...
 • Řízení nákupu a zásob 

  Bartošková, Sylvie
  Předmětem této diplomové práce je na základě tržních analýz vypracovat strategii zefektivnění řízení zásob pro oblast kusové výroby a prosadit význam marketingového nákupního procesu v podniku KLM. V rámci práce je zpracována ...
 • Standardizace činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces 

  Trojanová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na standardizaci činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces u společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny teoretické poznatky nákupního procesu a ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Červeň, Jakub
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu nákupnej funkcie v podniku Tubapack, a.s., ktorého predmetom výroby sú hliníkové a plastové tuby. Teoretická časť vymedzuje základnú charakteristiku nákupu, nákupný proces, riadenie ...
 • Studie nákupního procesu se zaměřením na řízení zásob 

  Nedvěd, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současného řízení nákupní činnosti a zásob vzhledem k výrobnímu procesu ve společnosti ŽĎAS, a.s. Na základě provedených analýz práce následně navrhuje konkrétní řešení pro ...