Now showing items 1-20 of 33

 • Administrativní budova s výrobní halou 

  Břečka, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelobetonové konstrukce administrativní budovy a ocelové výrobní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry administrativního objektu jsou 48,0 x 60,0 m a výška je 17,0 m. ...
 • Administrativní objekt ve Vimperku 

  Jirásek, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení administrativního centra ve Vimperku. Objekt je členěn do tří výškových úrovní, nejvyšší má 7 nadzemních podlaží. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 102,5 x 48,0 m. ...
 • Dvoulodní hala 

  Zehnálek, David
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce dvoulodní haly v lokalitě města Slavkov u Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 72 x 54 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 24 a 30 m a výšce ve vrcholu ...
 • Hala pro skladování v Olomouci 

  Balhar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením zastřešovací konstrukce skladové haly v Olomouci. Hala má půdorys obdélníkového tvaru 60x30m. Hala je řešena ve třech variantách. Varianta 1 je příhradový vazník z ...
 • Nosná konstrukce autosalonu v Trutnově 

  Železná, Radka
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Trutnov. Navržená konstrukce má půdorysný tvar části dvanáctiúhelníku o maximálním rozměru 25m a minimální světlou výšku 6m. ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Patrný, Jan
  Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny v Třebechovicích pod Orebem. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 36m x 72m se sedlovou střechou, která bude sloužit k drezuře a jezdeckým soutěžím. Rozměr ...
 • Nosná konstrukce obchodního centra 

  Plíšková, Iveta
  Cílem mé diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce obchodního centra v Hradci Králové. Jedná se o halu v půdorysném oblouku o rozměrech 120 x 32 m. Konstrukce je tvořená příhradovými vazníky, plnostěnnými ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných ocelových profilů 

  Bulíček, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh a ověření únosnosti nosných prvků jednopodlažního rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných prvků. Součástí domu je také přistavené stání pro automobily z dřevěných prvků. Rodinný ...
 • Nosná konstrukce školícího střediska ve Vyškově 

  Henzelová, Iveta
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení nosného systému školícího středicka v Kyjově. Středisko má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 20x30m. Nosná konstrukce bude řešena jako ocelová rámová s příhradovým zastřešením, ...
 • Nosná oblouková konstrukce botanického pavilonu 

  Ducheček, Jan
  Práce s názvem Nosná oblouková konstrukce botanického pavilonu je vypracována formou realizační dokumentace. Objekt je situován v oblasti s nízkou vegetací, kde okolní objekty výškou nepřesahují 5 metrů. Konstrukce tvaru ...
 • Nosná ocelová konstrukce sportovní haly 

  Cejpek, Martin
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci tenisové haly. Ocelová hala je jednolodní, obdélníkového tvaru o rozpětí 24 m a délce 48 m (bez předsazení štítových stěn). V rámci práce byla provedena analýza dvou ...
 • Novostavba bytového domu v Ivančicích, řešení technologiské etapy zastřešení. 

  Křeháček, Matěj
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení nosné konstrukce krovu včetně klempířských a pokrývačských prací bytového domu v obci Ivančice u Brna. Jedná se o novostavbu bytového domu s 16 bytovými jednotkami. Budova je ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Sedláček, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby jednopodlažního rodinného domu s podkrovím v obci Velké Karlovice. Objekt má tři bytové jednotky a je navržen pro trvalé bydlení 10 – 12 osob. Rodinný dům je umístěn na ...
 • Ocelová konstrukce autobusového nádraží 

  Plíšková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 35 x 45 m a válcovou střechou. Objekt bude sloužit jako nástupiště pro cestující, ...
 • Ocelová konstrukce hangáru 

  Růžičková, Markéta
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce hangáru pro malá vrtulová letadla typu Cessna. Půdorysné rozměry jsou 40,0 x 60,0 m. Světlá výška je cca 10,0 m. Objekt se nachází v Brně. Hlavní konstrukční ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Frank, Ivo
  Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce konstrukci zastřešení sportovní haly v lokalitě Statutárního města Jihlava. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 45,200 x 40,300 m a výšku 15,150 m. Hala je ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Altoff, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Objekt má pôdorys v tvare obdĺžnika. Dĺžka haly je 58,5 m, šírka konštrukcie 44,0 m a výška ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení tenisové haly 

  Šašinka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly. Rozpětí nosné konstrukce haly je 20,00 m, délka 39,80 m, výška 11,99 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235. Byly zpracovány ...
 • Pavilon botanické zahrady v Brně 

  Rusoňová, Nikola
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce botanického pavilonu v Brně. Konstrukce má eliptický půdorys o rozměrech 34 x 20 m, výška 9 m. Nosnou konstrukci tvoří 16 zakřivených nosných žeber, které ...
 • Skladovací hala s přístavkem 

  Honeš, Filip
  Zadání bakalářské práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem, která se nachází v lokalitě Kopřivnice. Hlavní hala je 18,0 m široká a přístavek 6,0 m. Celková délka haly je 54,0 m. Hlavními ...