Now showing items 1-2 of 2

  • Přepákování tlumiče formule student 

    Dvořák, Daniel
    Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných řešení přepákování tlumiče na vozech formule student a konstrukčním návrhem mechanismu rollového tlumiče. Cílem návrhu je snížení hmotnosti mechanismu, při zachování ...
  • Přestavba zavěšení předních kol automobilu 

    Chaura, Václav
    Tato práce je zaměřena na návrh přestavby zavěšení předních kol automobilu pro závodní účely. Je popsáno stávají řešení zavěšení s analýzou statických a kinematických veličin. Dále je navržena změna zavěšení za účelem ...