Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku 

    Grulich, Jan
    Tato bakalářská práce se věnuje analýze optického toku. První část je věnovaná teoretickému rozboru problematiky sledování bodů a jejich pohybu v obraze, zejména nalezení kvalitních význačných bodů a jejich následné sledování ...