Now showing items 1-9 of 9

 • Energetické hodnocení systémů TZB 

  Cap, Petr
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením stávajících budov sportovně-rekreačního firemního areálu v Brušperku. K tomuto účelu uvádí porovnání vybraných druhů paliv, co by zdroje energie pro vytápění z hlediska ...
 • Měření slunečního záření 

  Mazoch, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením levné metody pro orientační měření přímého a difúzního slunečního záření pro odhad tepelného zisku budov. Teoretická část je zaměřena na rozbor sluneční energie a druhů měřicích ...
 • Měření slunečního záření 

  Chvátal, Michal
  Cílem Bakalářské práce je návrh a ověření levné metody pro orientační měření přímého a difuzního slunečního záření. Důvodem měření slunečního záření je odhad tepelného zisku budov. V práci je popsán rozdíl mezi termočlánkovými ...
 • Měření slunečního záření - maticový snímač s fotodiodami 

  Kokeš, Miroslav
  Obsahem bakalářské práce je návrh levného maticového snímače s fotodiodami BPW34 pro měření přímého a difúzního slunečního záření. V teoretické části je obsažen rozbor slunečního záření, jevy ovlivňující sluneční záření a ...
 • Měřicí pracoviště pro systém vzdálené dodávky energie 

  Dočekal, David
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření měřicího pracoviště pro systém vzdálené dodávky energie. Jedná se o měřicí pracoviště, zabývající se zpracováním měřených údajů výroby elektrické energie pomoci fotovoltaického ...
 • Měřící systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu 

  Hofman, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a provozem měřícího systému, jehož účelem je dlouhodobé měření efektivity fotovoltaického panelu na experimentální instalaci fotovoltaického panelu. Měřící systém se sestává z modulu měření ...
 • Pracoviště pro testování referenčních solárních součástek 

  Baklík, Radim
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s fyzikální podstatou přeměny světla na elektrickou energii v polovodičových součástkách a s principy funkčnosti fotovoltaických článků. Další část se věnuje sestavení pracoviště ...
 • Renovace RD na budovu s téměř nulovou spotřebou energie 

  Bárta, Martin
  Cílem mé závěrečné diplomové práce je renovace rodinného domu na dům „s téměř nulovou spotřebou energie“, tedy návrh různých energetických opatření, tohoto stavu dosáhnout.
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Stojan, Radek
  Tato práce pojednává o vlastnostech slunečního záření, především o intenzitě slunečního záření. Zabývá se měřením intenzity slunečního záření pyranometrem. Princip činnosti a technické parametry čidla slunečního záření – ...