Now showing items 1-1 of 1

  • Demonstrační aplikace Symbian S60 

    Hlobil, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá operačním systémem Symbian S60 pro mobilní telefony. Je zde popsána struktura operačního systému Symbian a rozebrány jsou jeho stěžejní části. Hlavním cílem práce je demonstrace možností ...