Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení elektrických pohonů v reálném čase 

    Svozil, Marek
    Tato bakalářská práce řeší problematiku řízení rychlosti otáček stejnosměrného motoru a synchronního třífázového motoru s permanentními magnety v programu LabVIEW. Také řeší snímaní rychlosti otáčení u tohoto motoru.