Now showing items 1-1 of 1

  • Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení 

    Mička, Vojtěch
    Práce pojednává o návrhu uživatelského rozhraní pro online provedení metody q-řazení. Stěžejním cílem je navrhnout takové rozhraní, které bude co nejvěrněji kopírovat řazení s fyzicky uchopitelnými objekty a vyřešit problém ...