Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace biomedicinských dat v prostředí Matlab 

    Zvončák, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá vizualizací biomedicínských dat v prostředí MATLAB. Práce obsahuje popis programové realizace těchto funkcí: P-P plot, Q-Q plot, histogram, box plot, jádrové odhady hustoty pravděpodobnosti, ...