Now showing items 1-14 of 14

 • Akustická detekce dronů pomocí mikrofonního pole 

  Múčka, Milan
  Táto práca sa zaoberá metódami pre akustickú lokalizáciu elektrických multikoptér pomocou mikrofónneho poľa zloženého z niekoľkých mikrofónov v určitej vzdialenosti. V práci sú hlavne vysvetlené metódy lokalizácie a detekcie ...
 • Bezpečné řízení letu drona s využitím měření ze sonarů 

  Benkő, Krisztián
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním protinárazového systému pre bezpečné riadenie kvadrokoptéry. Systém je implementovaný pomocou ROS frameworku, v ktorom sa spracovávajú vstupné údaje z ...
 • Design bezpilotního letounu 

  Lupták, Pavol
  Témou tejto bakalárskej práce je design bezpilotného letúňa, konkrétne poloprofesionálnej kvadkoptéry, ktorá je určená na záznam videa a fotografií. Práca zahŕňa analýzu súčasnej situácie na trhu a zaoberá sa novými ...
 • Matematický model kvadrokoptéry 

  Gajdošík, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření matematického modelu kvadrokoptéry a jeho následná simulace v prostředí MATLAB a Simulink. Dále se bude zabývat návrhem a implementací autonomního řídícího systému pomocí něhož budeme ...
 • Metody dokumentace místa dopravní nehody 

  Motl, Jakub; Rücker, Jan; Kafoňková, Jitka; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Příspěvek se zabývá srovnáním běžně dostupných metod s metodami méně obvyklými, které lze využít při dokumentaci místa dopravní nehody. Přesné a kvalitní provedení dokumentace místa dopravní nehody, zejména ve formě plánku, ...
 • Návrh řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním 

  Pokorný, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním k vytištěné značce. Systém se skládá výhradně z komerčně dostupného hardwaru a open source nebo uživatelského softwaru. ...
 • Protinárazový systém kvadrokoptéry pomocí sady sonarů 

  Hrazdil, Radim
  Tato bakalářské práce se zabývá osazením kvadrokoptéry ultrazvukovými senzory, jejich připojením k mikrokontroléru Arduino Micro a implementací ovladače pro řízení sonarů. Je navržena a implementována demonstrační aplikace ...
 • Realizace vrtulníku se čtyřmi rotory 

  Pekarovič, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom vrtuľníku so štyrmi rotormi označovaného ako quadkopter. Popisuje jeho princípy fungovania a existujúce modifikácie. Súčasťou práce je výber vhodného rámu, zostavy diaľkového ovládania, ...
 • Řízení stability kvadrokoptéry 

  Nejedlý, Jakub
  Dílo pojednává o fyzikálních zákonech ovlivňujících chování kvadrokoptéry jako mobilního robota. Popisuje metody řízení pohybů a stability. Výsledkem teoretické analýzy práce je vytvoření simulačního modelu. Dále zachycuje ...
 • Systém řízení letových charakteristik autonomního dronu 

  Červenka, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je sestavení dronu a následná implementace bezpečnostního opatření při ztrátě signálu z RC vysílače a stabilizace v prostoru pomocí GPS a dostupných senzorů. Práce se postupně zabývá historií a vývojem ...
 • Určení lokalizace dronu pomocí navigačních systémů 

  Nosál, Jan
  Práce se zabývá problematikou lokalizace dronu pomocí navigačních systémů, se kterými jsou schopny pracovat navigační moduly, které byly testovány. Dále je řešena problematika záznamu dráhy letu a určení náklonu a směru ...
 • Uživatelské rozhraní autopilota kvadrokoptéry 

  Klein, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro autopilota kvadrokoptéry. Ovládání probíhá pomocí tabletu. Aplikace s tímto rozhraním využívá ROS a je určena pro platformu android. Poskytuje ...
 • Využití kamery kvadrokoptéry pro sledování kontextu scény ve venkovním prostředí 

  Běl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro ovládání kvadrokoptéry mobilním zařízením. Nejdůležitějším aspektem návrhu je schopnost sledování scény kamerou nesenou kvadrokoptérou. ...
 • Výroba navržené kvadrakoptéry metodou rapid prototyping 

  Melša, Jan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce a výroba prototypu kvadrokoptéry pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping - metodou Fused Deposition Modeling. V práci je popsán proces, kterým musí vyráběný prototyp projít ...