Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení veřejných zakázek 

    Rojíček, Vojtěch
    Tato diplomová práce je zaměřena na samotný proces hodnocení veřejných zakázek a jeho velice podrobné zmapování týkající se například kvalifikačních předpokladů, posuzování nabídek z hlediska hodnocení dle různých metod. ...
  • Kvalifikační požadavky uplatňované v rámci zadávacího řízení 

    Špaček, Václav
    Bakalářská práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy zadávacích řízení, včetně otevřeného, zjednodušeného podlimitního řízení a zakázek malého ...