Now showing items 1-7 of 7

 • Data Collection for Public Space Quality Evaluation 

  Kilnarová, Pavla; Horáková, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Veřejná prostranství hrají nezastupitelnou roli ve fungování měst, zastávají mnoho důležitých funkcí a je z dlouhodobého hlediska důležité monitorovat jejich kvalitu. Empirická pozorování jsou nezbytná pro vhodné stanovení ...
 • Evaluation of Distortion of ECG Signals after Compression 

  Němcová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Evaluation of compression quality is essential part of data compression. No unified approach exists in this area and comparison of different algorithms is very difficult. The paper deals with 13 common efficiency and quality ...
 • Hodnocení kvality lovecké zbraně 

  Chabiniok, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lovecké zbraně. V úvodní části jsou uvedeny vybrané termíny a definice. Další části jsou popsány požadavky, které jsou kladeny na loveckou zbraň. V praktické části jsou popsány ...
 • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

  Chabiniok, Pavel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...
 • Hodnocení kvality signálů EKG 

  Scholasterová, Viktorie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality signálů EKG. Jejím hlavním cílem je prostudovat teoretický základ pro realizaci vybraných metod hodnocení kvality signálů EKG. V teoretické části je popsána elektrokardiografie, ...
 • Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí 

  Kachlík, Miloš
  Cílem této práce je vytvořit program schopný implementovat metriku CPqD-IES pro hodnocení kvality videosekvencí v prostředí MATLAB. Tato metrika je popsána v doporučení ITU-R BT.1683 pro metody objektivního měření kvality ...
 • Současné technologie výroby barevných fotografií 

  Štěpánková, Eva
  Práce podává stručný přehled o současných způsobech velkoobjemové výroby barevných fotografií a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých technologií. Dále je provedeno porovnání jednotlivých technologií z hlediska dosažitelné ...