Now showing items 1-7 of 7

 • 8D report jako nástroj pro zvyšování kvality výroby 

  Machová, Lenka
  Bakalářka práce pojednává o kvalitě jako o nástroji pro zefektivnění výroby. Dále rozebírá jednotlivé metody vhodné ke zvyšování kvality a tyto podrobně popisuje. Z těchto metod je vybraná metoda 8D , která je následně ...
 • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

  Žalčík, Petr
  Tato literární rešerše pojednává o technických normách a shrnuje jejich historii, způsob tvorby a význam pro kvalitu. Jsou zde rozebrány možnosti a přínosy, které normativní pojetí nabízí.
 • Metodika QRQC jako nástroj řízení neshodných produktů ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o 

  Beneš, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je popis aplikace metody QRQC jako nástroje pro řízení neshodné výroby ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o. V úvodu práce jsou popsány vybrané a často využívané nástroje kvality. Práce poté ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Talanda, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Boch, René
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení jakosti v malé firmě a obsahuje návrhy na její zlepšení, které povedou k zefektivnění práce, rozvoji firemní kultury, k vyššímu zájmu o požadavky zákazníků a snížení ...
 • Studie navýšení produktivity k rozvoji podnikání 

  Volný, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku zvyšování efektivity procesů ve firmě IMF soft s.r.o., která se zabývá vývojem a výrobou mikroprocesorových systémů. Po analýze současného stavu procesů identifikuji problémy a navrhnu ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Dostál, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaváděním statistického řízení procesu (SPC) na CNC řezací centrum do mechanické výroby. Jedna část projektu se zabývá sběrem teoretických informací, sledováním procesu a sběrem dat. Druhá část ...