Now showing items 1-3 of 3

 • Management kvality stavebního díla 

  Černý, Jaroslav
  Diplomová práce popisuje základní pojmy a principy plánování kvality projektu výstavby. Teoretická část popisuje obecné řízení kvality a řízení kvality ve stavebním podniku. V praktické části je navržen kontrolní a zkušební ...
 • Návrh systému řízení kvality malého výrobního podniku 

  Kaderková, Marie
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení kvality malého výrobního podniku a analyzuje jeho procesy. Návrhy obsažené v praktické části složí jako podklad pro dokumentaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001.
 • Úloha technické kontroly v moderním řízení kvality 

  Sedmík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá úlohou technické kontroly v moderním řízení kvality. V první části jsou představeny koncepce řízení kvality. Druhá část popisuje sedm základních a sedm nových nástrojů řízení kvality. Závěrečná ...