Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza současných technologií zajištění kvality služeb v paketových sítích 

  Kulhány, Andrej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor technologií pro zabezpečení kvality služeb v paketových sítích. V hlavní části se věnuji podrobnému rozboru technologii IntServ a DiffServ. Praktická část obsahuje návrh sítě v ...
 • BER and Availability Measured on FSO Link 

  Kvicala, R.; Kvicera, V.; Grabner, M.; Fiser, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  The BER and the availability belong among the basic qualitative parameters of free space optical (FSO) links. The BER parameter is usually mentioned by FSO manufacturers, but it is not defined what conditions a certain ...
 • Emulátor přenosové sítě 

  Urbanovský, Jozef
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ...
 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Kvalita služby v mobilných sieťach 

  Spiššák, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia kvality služby (QoS) v mobilných sieťach EPS. Stručne je popísaná základná architektúra a charakteristické vlastnosti EPS. Definovaný je koncept QoS. Následne sú popísané ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...
 • Možnosti simulace a optimalizace systémů hromadné obsluhy v prostředí MATLAB 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami simulácie a optimalizácie ethernetových sietí v prostredí Matlab. V práci je popísaná technológia Ethernet, kvality služieb a architektúra diferencovaných služieb. Na základe ...
 • Návrh přepínače využitelného v moderních komunikačních sítích 

  Mojžiš, Ľubomír
  Tato diplomová práce pojednává o přepínacích prvcích v moderní komunikační síti. V práci je popsána architektura přepínačů se zaměřením na kvalitu služeb a pomocí simulačního programu MATLAB-SIMULINK jsou navrženy a ...
 • Obnovení provozu v datové síti po vzniklé chybě 

  Trávníček, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení základních principů a technologií na zajištění spolehlivého a efektivního směrování v sítích, ve kterých dojde k výpadku linky, a to vše při co nejmenším dopadu na kvalitu služby ...
 • Perspektivní využití technologie CISCO 

  Mojžiš, Ľubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním systému CISCO, který se nachází v laboratoři SC5.35. V práci jsou navrženy celkem 3 laboratorní úlohy. První laboratorní úloha je zaměřená na kvalitu služeb ...
 • Podnikatelský plán - Chata Martina 

  Bodnárová, Martina
  V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
 • Řešení problematiky zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích 

  Hornyak, Tomáš
  Tato práce se věnuje především možnostem zajištění kvality služeb a realizaci mobility v bezdrátových sítích. Zabývá se především možnostmi standardu IEEE 802.11e, využitelností protokolu Mobile IPv4 a počítačovou simulací ...
 • Řízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDK 

  Doležal, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je plánování síťového provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který lze využít pro rychlé zpracovávání paketů. Jsou popsány obecné mechanismy plánování síťového ...
 • Simulace a vyhodnocení scénářů nasazení služeb reálného času do sítí UMTS v prostředí Opnet Modeler 

  Klimeš, Roman
  Tato práce se věnuje problematice mobilní sítě 3. generace nazývané UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Zkoumá parametry ovlivňující chování její přístupové části UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network), ...
 • Systém bezpečnosti informací ve firmě 

  Hála, Jaroslav
  Práce se zabývá zavedením systému bezpečnosti informací ve firmě poskytující internet. Jedná se o hardwarové a softwarové řešení pro přínos kvalitních informací, potřebných k monitorování a správě sítí na profesionální ...
 • Systém pro uživatelem řízené QoS 

  Plchot, Oldřich
  Tento diplomový projekt se zabývá možnostmi operačního systému GNU/Linux v oblasti zajištění kvality poskytovaných síťových služeb. Práce porovnává a hodnotí prostředky k zajištění kvality služeb dostupné v operačním  ...