Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh marketingového plánu provozovny Big One Fitness 

  Rašovská, Aneta
  Bakalářská práce pojednává o problematice marketingu v podmínkách rostoucí konkurence a stále se zvyšujících tlaků na inovační schopnosti podniků, na schopnost rychlé reakce na neustále se měnící požadavky zákazníků, na ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb 

  Atanasčev, Petr
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologií rozlišovaných služeb DiffServ, problematikou výpadku linky a nalezení alternativní trasy v DiffServ doméně. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti rozlišovaných ...
 • Vývoj architektury IP Multimedia Subsystem 

  Hladíková, Vladimíra
  Bakalářská práce je vypracována se zaměřením na konvergenci sítí a služeb v mobilním prostředí s implementací IMS. V první části jsem se věnovala důvodům vzniku nového systému, kterým je IMS (Internet Protocol Multimedia ...