Now showing items 1-2 of 2

  • Vývoj kvality koleje 

    Peňázová, Gabriela
    Bakalářská práce se zabývá vývojem kvality koleje v čase. V první části práce je popsán současný systém měření a vyhodnocování kvality koleje. Druhá část práce aplikuje popsaný systém na traťový úsek dvoukolejné celostátní ...
  • Vývoj kvality koleje 

    Nejezchlebová, Jitka
    Bakalářská práce se zabývá vývojem kvality v čase. V teoretické části je popsána metodika pro měření a vyhodnocování kvality koleje. Praktická část se zabývá úsekovým hodnocením na dvoukolejné trati Brno Maloměřice – Adamov. ...