Now showing items 1-3 of 3

 • Nástroje managementu kvality 

  Matoušek, David
  Cílem této bakalářské práce je rešeršně popsat průběh manažerského plánování a zlepšování kvality. Práce začíná popsáním základních pojmů týkajících se tématu a jejich rozvedení. Dále pokračuje fází plánování kvality, kde ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Talanda, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...
 • Úloha technické kontroly v moderním řízení kvality 

  Sedmík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá úlohou technické kontroly v moderním řízení kvality. V první části jsou představeny koncepce řízení kvality. Druhá část popisuje sedm základních a sedm nových nástrojů řízení kvality. Závěrečná ...