Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a hodnocení rizik veřejného vodovodu 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik při dodávce pitné vody, aplikací vhodných metod na konkrétním veřejném vodovodu, jeho prostředí a provozování. Je vybrána metoda WaterRisk a z ČSN ...
 • Analýza neshod výkovků 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem a výskytem neshodných výkovků v procesu výroby zápustkového kování ve firmě MBNS Kovárna, s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu výroby a zjištění faktorů působících na proces. ...
 • Návrh úpravy rámu 3D FDM delta tiskárny pro zvýšení kvality tisku 

  Butakov, Aleksandr
  Práce je zaměřena na řešení problémů tuhosti rámu delta 3D tiskárny a vlivu tuhosti rámu na konečnou kvalitu tisku. Je navrhnuta a postavena varianta 3D tiskárny na rámu klasického tvaru typu kossel. Je prováděna analýza ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Elšík, Tomáš
  V mé bakalářské práci se budu zabývat průběhem zakázky vybraným podnikem. Spolupracoval jsem se společností Touax s.r.o., která mi poskytla veškeré potřebné informace a podklady, díky kterým jsem byl schopen analyzovat a ...
 • Vztah mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví 

  Schenková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu bakalářské práce. Jedním z cílů práce je upozornit na to, ...
 • Zavedení metrologických postupů pro určování způsobilosti měřidel v oblasti tribologie 

  Rozlílková, Lada
  Tato bakalářská práce pojednává o metrologických postupech při určování způsobilosti měřidel ve výrobě firmy fungující v oblasti přesného strojírenství. Hlavním cílem každého podniku je jeho konkurenceschopnost v daném ...