Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů 

  Klekner, Martin
  Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou ...
 • Developmental Dysgraphia Diagnosis Based On Quantitative Analysis Of Online Handwriting 

  Zvončák, Vojťech (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The prevalence of handwriting difficulties among school-aged children is around 10 – 30 %. Until now, there is no objective method to diagnose and rate developmental dysgraphia (DD) in Czech Republic. The goal of this study ...
 • Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu 

  Tetourová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik investičního projektu. V první části práce je teoreticky zpracovaná problematika hodnocení efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů, především ...
 • Hodnocení Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy hypokinetické dysartrie 

  Galáž, Zoltán
  Hypokinetická dysartrie (HD) je častým symptomem vyskytujícím se až u 90% pacientů trpících idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PN), která výrazně přispívá k nepřirozenosti a nesrozumitelnosti řeči těchto pacientů. Hlavním ...
 • Risk Management Support System 

  Kubíček, Jan
  Práce poskytuje teoretický úvod do projektového řízení. V práci je popsán současný přístup k řízení projektů jako kombinace několika procesů. Procesu řízení rizik je v práci věnována větší pozornost. V práci je také ...
 • Rozhodovací metody v managementu rizik 

  Janošík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou managamentu rizik v projektech IT. Vysvětluje důležitost řízení rizik v projektech a ukazuje možné postupy a metody, jak rizika řídit a analyzovat. Po vysvětlení základních pojmů ...
 • Srovnání přístupů kvantitativní analýzy v spektroskopii laserem buzeného plazmatu 

  Hošek, Martin
  Obsahem předkládané práce je srovnání metod kvantitativní analýzy využívaných ve spektroskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Nejdříve je vysvětlen princip LIBSu, následně je provedena rešerše nejčastěji užívaných metod ...
 • Systém pro vyhodnocování klinických dat 

  Tarajčák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá dotazníkovým šetřením v medicínské diagnostice a výzkumu. Tuto činnost lze rozdělit do tří etap. Na návrh dotazníku, vyplnění dotazníku a statistické zpracování vyplněných dotazníků. Na podporu ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Kotas, Daniel
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie managementu z pohľadu narábania s prebytočnou hotovosťou v akciových spoločnostiach ako potenciálnych hodnotových investícií, spolu s posúdením riadenia, ekonomiky podniku ...
 • Vyhledávání vodních objektů v obraze 

  Čeloud, David
  Bakalářská práce popisuje historii remote sensing, strukturu satelitních snímků, jejich zpracování a analýzu. Definuje multispektrální prostor a vysvětluje základy kvantitativní analýzy a rozdíly mezi supervised a unsupevised ...