Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

    Bušinová, Markéta
    Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...
  • Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly 

    Nevrlá, Jana
    Teoretická část této diplomové práce je zaměřena především na fyzikální a chemické vlastnosti chromu, jeho toxicitu a možnostmi vstupu různých forem chromu do životního prostředí. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější ...