Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza biotických matric metodou Spektroskopie laserem buzeného plazmatu 

  Střítežská, Sára
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití metody spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), v oblasti biologických aplikací. Metodou LIBS byla stanovena prostorová distribuce vybraného prvku, kadmia, ve zvoleném ...
 • Antimicrobial activity of CdTe QDs modified with lanthanides on pseudomonas aeruginosa 

  Jelínková, Pavlína; Koudelková, Zuzana; Kopel, Pavel; Moulick, Amitava; Adam, Vojtěch (Mendel University in Brno, 2017-12-31)
  The aim of this study is to obtain data based on an experimental procedure and check the effectiveness of some antibacterial agents against pathogenic bacteria. In the present experiment, two different nanoparticles (Cadmium ...
 • APLIKACE GRAFENU V ELEKTRONICE A TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY 

  Zahradníček, Radim
  Tato dizertační práce je zaměřena na studium aplikace grafenu v elektronice a technologii přípravy. Teoretická část práce popisuje kromě základních vlastností grafenu také metody jeho přípravy, přenosu, charakterizace a ...
 • Elektrochemická příprava fluorescenčního senzoru s vysoce uspořádáným nanostrukturovaným povrchem 

  Bedlek, Marek
  Práca sa zaoberá prípravou a skúmaním optických vlastností samousporiadaného pola TiO2 a Au kvantových bodiek (QDs) a ich potenciálnym využitím v medicíne ako optický senzor pri detekcii biomolekúl. Ako metóda prípravy ...
 • Fotoluminiscence zesílená plazmonovými polaritony 

  Édes, Zoltán
  Diplomová práce se zabývá fotoluminiscencí polovodičových materiálů zesílené plazmonovými polaritony. Je popsána základní teorie interakce mezi lokalizovanými povrchovými plazmonovými polaritony a fotoluminiscenčními ...
 • Hydrogen Peroxide Senzing By Dichalkogenide Quantum Dots Prepared By Lpe 

  Zahradníček, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Signalling molecules such as hydrogen peroxide (H2O2) play crucial role in cellular metabolism. Under pathological conditions, the cell is unable to control enzymatic conversion H2O2 into water and oxygen. This fail in ...
 • Nanostruktury a nanosenzory 

  Křečková, Jitka
  Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu ...
 • Nové metody pro rychlou detekci biologického materiálu na čipu 

  Pejović Simeunović, Jelena
  Tato práce navrhuje techniku separace a detekce na čipu pro kvantové tečky (QD, „quantum dots“) konjugované s různými proteiny, za účelem sledování vlivu vazebného činidla na potlačení intenzity uorescence QD způsobené ...
 • Příprava nanostruktur s využitím nanoporézní masky 

  Dzuro, Matej
  Cieľom práce je elektrochemicky pripraviť optický senzor pozostávajúci z TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pomocou nanoporéznej šablóny z Al2O3 a následne upraviť povrch QDs naparením zlatej vrstvy opäť pomocou ...
 • Silná vazba v plazmonických anténách 

  Beneš, Adam
  Lokalizované povrchové plazmony vznikající při osvitu kovových nanostruktur koncentrují světlo do velmi malých objemů, kde kterých mohou interagovat s~dalšími nanoobjekty. Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu kovových ...
 • Studium konjugátů metalothioneinu pomocí elektromigračních metod 

  Johaníková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá studiem konjugátů metallothioneinu (MT) s fluorescenčními nanočásticemi pomocí elektromigračních metod. Pozornost je věnována především přípravě a charakterizaci kvantových teček (QDs) a jejich ...
 • Time-dependent growth of silica shells on CdTe quantum dots 

  Modlitbová, Pavlína; Klepárník, Karel; Farka, Zdeněk; Pořízka, Pavel; Skládal, Petr; Novotný, Karel; Kaiser, Jozef (MDPI, 2018-06-16)
  The purpose of this study is to investigate the time dependent growth of silica shell on CdTe quantum dots to get its optimum thickness for applications in practice. The core/shell structured silica-coated CdTe quantum ...
 • Vliv biomolekul na optické vlastnosti deponovaných kvantových teček 

  Roček, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na výrobu kvantových teček oxidu titaničitého za pomoci nanoporézní masky z oxidu hlinitého a modifikaci jejich povrchu za účelem zvýšení jejich kvantového výtěžku. Práce je rozdělena do 6 základních ...
 • Vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze 

  Hezinová, Věra
  Tato práce je zaměřena jak na cílený tak na přehledný přístup ve studiu proteomiky. Cílená proteomika přináší informace o přítomnosti proteinu a jeho lokalizaci v buňce či tkáni pomocí luminiscenčních značek na bázi ...