Now showing items 1-6 of 6

 • Inteligentní systém pro odpovídání na otázky 

  Mičulka, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování otázek položených v přirozeném jazyce a jejich použitím ve vyhledávačích. Práce osvětluje základní principy funkčnosti vyhledávacích systémů s hlavním zaměřením na vyhledávání ...
 • Komunikační agent pro informace o Brně 

  Jurkovič, Juraj
  Cieľom tejto práce je preskúmať a následne aplikovať techniky a technické riešenia pri vývoji informačných agentov. Práca sa zameriava na riešenia jednotlivých podproblémov pomocou existujúcich systémov, prepojenie týchto ...
 • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

  Daniš, Tomáš
  V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...
 • Strojové učení pro odpovídání na otázky v češtině 

  Pastorek, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá učením neurónových sietí na odpovedanie otázok v češtine. Neurónové siete sú vytvorené v jazyku Python použitím knižnice PyTorch. Vytvorené sú na základe štruktúry LSTM. Učené sú na českej ...
 • Vyhledávání informací TRECVid Search 

  Čeloud, David
  Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním informací. Její náplní je sumarizace znalostí z oblasti vyhledávání informací. Začíná úvodem do problematiky vyhledávání informací. Dále práce podává přehled o modelech používaných ...
 • Znalec encyklopedie 

  Krč, Martin
  Předmětem projektu je systém pro zodpovídání otázek formulovaných v přirozeném jazyce. Práce pojednává nejprve o problémech spjatých se systému tohoto druhu a o některých uplatňovaných přístupech. Důraz je kladen na povrchové ...