Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Dědoch, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků. Cílem práce je zjistit aktuální spokojenost zákazníků kadeřnického salónu Creative v Prostějově a na základě zjištěných údajů navrhnout kroky pro zvýšení její úrovně.
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Sedláčková, Martina
  Bakalářská práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně“ se zabývá moderními možnostmi analyzování kvality služeb a spokojenosti zákazníků pro společnost Dopravní podnik města Brna a.s. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Sklenář, Jakub
  Cílem této diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků fotbalového klubu 1.FC Slovácko. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti zákazníka, tedy na marketingový výzkum a s ním spojené pojmy. V ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Matějová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Poskytuje přehled o dané problematice, do které patří zejména analýza zákazníků a marketingového prostředí, marketingový výzkum a s tím ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Bláhová, Jitka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků firmy DP Stavebniny Maršovice a.s. a návrhy na zvýšení její úrovně. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy, jako je marketing, marketingový výzkum, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Červenková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře KM Travel a návrhy opatření na zlepšení její úrovně. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jako je marketingový výzkum, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Peroutková, Leona
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků u vybrané společnosti, se sídlem v Brně, která se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím. Výsledkem této práce je výstup v podobě návrhů a ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků hokejového klubu a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Hanáková, Gabriela
  Diplomová práce zkoumá spokojenost zákazníka HC Kometa Brno. Cílem diplomové práce je navrhnout řešení provedením analýz a vlastního marketingového průzkumu. V teoretické části jsou uvedeny metody marketingového průzkumu ...
 • Analýza zdravého životního stylu vysokoškolských studentů 

  Farkašová, Jana
  Předmětem bakalářská práce je na základě analýzy vytvořit vlastní návrh doporučení vedoucí ke zdravému životnímu stylu vysokoškolských studentů. K tomuto výzkumu byl využit dotazník, který porovnává životní styl studentů ...
 • Implementace Enterprise Resource Planning a její vliv na lidi a procesy v podnikovém prostředí 

  Habánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vlivem, který má implementace aplikace Enterprise Resource Planning na procesy a lidi v dané společnosti. Soustřeďuje se hlavně na změny v procesech, které tato implementace vyvolává a hodnotí ...
 • Komunikační mix společnosti COUTRY LIFE, s.r.o. 

  Bučková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření ke zlepšení komunikačního mixu společnosti Country Life, s.r.o. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznamuje čtenáře ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Horáková, Vladimíra
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření vhodné komunikační strategie pro společnost TOPNET Services, s.r.o. První část popisuje teorii související s touto problematikou. Následující analytická část je nejdříve zaměřena ...
 • Marketing v cestovním ruchu 

  Bogner, Josef
  Tato práce analyzuje mikroregion Moravskokrumlovsko v oblasti cestovního ruchu a navrhuje řešení pro zvýšení jeho turistické atraktivity. Teoretická část práce je zaměřena na marketingový výzkum, marketing cestovního ruchu ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Ekrt, Nicole
  Diplomová práce je zaměřená na zlepšení marketingové strategie podniku na nově zavedenou službu - pronájem rekreačního areálu s 8 chatkami. V první části diplomové práce jsou vybrány teoretické poznatky, které se následně ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka jazykové školy Topschool 

  Gelnar, Jiří
  Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníka pro jazykovou školu TOP School. V úvodní části jsou vymezeny cíle práce. Dále jsou zpracována teoretická východiska a popsány metody, které budou použity při analýze ...
 • Návrh efektivní personální politiky ve společnosti DSG International SSC,s.r.o 

  Káčerová, Martina
  Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola definuje základní teoretické termíny v pojetí marketingu. Hlavním cílem ...
 • Návrh motivačního systému ve vybrané firmě 

  Austová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V praktické části je zjišťována spokojenost ...
 • Návrh na zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců vybraného podniku 

  Mrázková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá motivací a spokojeností zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, popsány různé teorie a následně jsou přiblíženy některé praktické přístupy k motivaci ...
 • Návrh zvýšení spokojenosti zákazníků podniku 

  Vinklerová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá spokojeností zákazníků podniku. Cílem práce je zaměření se na aktuální spokojenost zákazníků podniku Aeronautica Czech republic s.r.o. v městě Brně pomocí dotazníku, a na základě zjištěných ...