Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vybrané firmy 

  Klimeš, Michal
  Tato diplomová práce obsahuje analýzu společnosti Maxprogres, s.r.o. na základě účetních výkazů a informací poskytnutých firmou. Je zaměřená na komplexní posouzení stavu firmy a snaží se hodnotit její vnitřní situaci i ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kubešová, Pavlína
  V diplomové práci posuzuji efektivnost investičního záměru společnosti SPAME, s.r.o., na základě finanční analýzy. Investici hodlá společnost realizovat v rámci rozšíření své podnikatelské činnosti. Obsahem práce je posouzení ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Karas, Michal
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Anamoka, s.r.o. . Při finanční analýze firmy jsem využil elementárních metod finanční analýzy. Analyzoval jsem účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) firmy z let ...
 • Vliv změn v účetnictví na některé ukazatele finanční analýzy na příkladu vybrané firmy 

  Polášková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá v teoretické i praktické části dopady změn českého finančního účetnictví na vybrané ukazatele finanční analýzy společnosti Maxis a.s. ve Valašském Meziříčí. Při zkoumání účetních výkazů z let ...