Now showing items 1-1 of 1

  • Vlastnosti a stínění ionizujícího záření 

    Konček, Róbert
    Ionizujúce žiarenie je žiarenie s energiami častíc väčšími, než je energia potrebná na odstránenie najvoľnejšie viazaného elektrónu z atómu. Živé tkanivá vystavené ionizujúcemu žiareniu sú týmto poškodené a môže u nich ...