Now showing items 1-1 of 1

  • Měření deformací komponent motocyklů 

    Augste, Jan
    Diplomová práce se dle zadání zabývá návrhem technického řešení měření komponent motocyklů. Po technické úvaze bylo měření pomocí odporových snímačů a analogově-digitálního převodníku, nahrazeno měřením pomocí zpracování ...