Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza mezní únosnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí 

  Jindra, Daniel
  Zostavenie výpočtových modelov konštrukcie, prútového a detailnejšieho škrupinového, je prevedené v programovom systéme ANSYS. Návrhové situácie sú definované podľa EN a pomocou nelineárnych výpočtov MKP je stanovená ...
 • Návrh rámového mostu o jednom poli 

  Hajnoš, Mário
  Úlohou práce je navrhnúť cestný most I. triedy cez koryto rieky Kysuca. Boli spracované dve varianty premostenia. Uprednostnená varianta je riešená ako rámová konštrukcia o jednom poli. Most je vzhľadom k prekážke kolmý ...
 • Rodinný dům 

  Mikuš, Martin
  Práca sa zaoberá návrhom rodinného domu pre 2 dospelé osoby s 2 deťmi v oblasti Nové Domky pri Jihlave, na ktorý boli použité prírodné stavebné materiály. Miesto betónu či tehly boli využité materiály ako slama, kameň, ...
 • Rodinný dům na bázi dřeva 

  Martečíková, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom drevostavby rodinného domu v katastrálnom území Horná Mariková, okres Považská Bystrica. Dom je samostatne stojaci, v miernom svahu v blízkosti lesa. Je navrhnutý pre štvorčlennú ...