Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické vyhodnocení signálů s využitím Fourierovy transformace 

    Rudžík, Matej
    Táto diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením signálov pomocou Fourierovej transformácie. V teoretickej časti sú popísané rôzne možnosti analýzy signálov s dôrazom na rýchlu Fourierovu transformáciu. Teoretická časť obsahuje ...
  • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

    Jendrušák, Ján
    Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...