Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá kinematickou analýzou podvozku závodního vozu. V úvodní části práce jsou popsány parametry geometrie zavěšení kol a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Dále jsou vysvětleny metody měření ...
 • Efekt tlumiče na limity vozidla 

  Jurka, Adam
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu tlumiče zavěšení na limity vozidla. V úvodní části práce byla provedena rešerše popisující základní vlastnosti tlumiče. Následně byl vytvořen výpočetní model a definovány manévry ...
 • Konstrukční návrh stabilizátoru zadní nápravy vozidla Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se soustředí na konstrukční návrh stabilizátoru zadní nápravy vozu Formule student. Jedná se o koncept se zkrutnou tyčí a třetím tlumičem, používaný například ve vozech Formule 1. Návrh částečně vychází z ...
 • Návrh souboru zařízení pro seřízení podvozku závodního automobilu 

  Vajdák, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření parametrů podvozku závodního vozidla (sbíhavost/rozbíhavost, příklon/odklon, světlá výška vozu, rozložení hmotnosti), které následně slouží pro jeho seřízení. Úvodní ...
 • Podélná dynamika vozidel 

  Porteš, Petr
  Cílem této bakalářské práce je nalézt optimální převodové poměry pro projetí jednoho kola závodního vozu formulového typu v nejkratším možném čase. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V první části ...
 • Využití vzduchových pružin u závodního vozu 

  Blažek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studií využití vzduchových pružin u závodního vozu, přesněji vozu pro soutěže Formula Student. Rešeržní část práce se zabývá volbou vhodné vzduchové pružiny pro dané použití. V praktické části ...