Now showing items 1-2 of 2

  • Systém pro autonomní řízení modelu autíčka na závodní dráze 

    Steingart, Viktor
    Práce se zabývá návrhem a realizací vozidla pro závod autonomních modelů autíček s názvem NXP Cup. V práci je popsán celý proces od výběru platformy, přes návrh algoritmu, návrh a realizací desky plošných spojů pro systém ...
  • Zobrazení závodní dráhy s úrovní detailu 

    Mohelník, Petr
    Tato práce se zabývá efektivním zobrazením závodní dráhy pomocí OpenGL. K reprezentaci terénu se používá výšková mapa. Dráha je zobrazena jako polygonální model zřetězený na křivce s využitím techniky level of detail. Je ...